Disclaimer

Feestpakket opties

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina
te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de
eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van
het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde
bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk
op intellectuele rechten

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk
toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.